האם ייתכן שתלמידי חכמים יחללו שבת?
שבני תורה יעברו על הלכות מפורשות שנפסקו להלכה?

הקידמה הטכנולוגית מביאה בכנפיה שאלות הלכתיות חדשים לבקרים. בנוסף, העליה ההמונית לארץ הקודש הפכה את המצוות התלויות בארץ לאקטואליות. אך לצערנו אין בנמצא גוף הלכתי שיהיה מקובל על כל קהילות ישראל.

הדברים הגיעו לידי כך שכתוצאה מחוסר ידיעה או בלבול, עלולים אף יהודים בני עליה ויראי שמים לעבור על דברי ההלכה ועד למצב של איסורים דאורייתא כמו חילול שבת ועוד, רח"ל.

מכון הילכתא, המורכב מצוות של עשרות תלמידי חכמים מובחרים, לקח על עצמו את המשימה לברר וללבן את הסוגיות ההלכתיות האקטואליות ולהנגישם לציבור בני התורה למען ידעו את המעשה אשר יעשון.

צוות המכון יורד לעומק הסוגיה, מברר את כל צדדיה הן בפן ההלכתי והן בפן הטכנולוגי, מביא את הממצאים אל פתחם של מורי הוראה ורבנים בעלי ידע רלוונטי ומנגיש אותם לציבור בצורת סוגיה הלכתית מבוררת עם פסקי הלכה למעשה.

פעילויות המכון:

עלון "עומק הפשט"

עלון שבועי המופץ ברבבות עותקים ומעלה על הכתב בצורה נהירה וברורה את הסוגיה ההלכתית השבועית.

שיעורים בריכוזים החרדיים

שיעורים המתקיימים כמעט מידי יום בהלכות נחוצות העומדות על הפרק.

פעילויות המחשה

נערכות אחת לתקופה ומאפשרים למעוניינים בכך להיכנס לעומק הסוגיות ובירורי ההלכה הנערכים במכון.

קו הילכתא

קו טלפוני לשאלות הלכתיות עבור רבני המכון.

פורום רבנים

עשרות מורי הוראה ודיינים הנחשפים לדיונים ההלכתיים האקטואליים, דנים בנושא בינם לבין עצמם ופוסקים הלכה למעשה לכלל ישראל.

מעוניינים להזמין שיעור?

באפשרותכם להזמין שיעור מאחד הרבנים המובחרים שלנו בנושאי הלכה ויהדות

לשליחת פניה מלאו את הטופס הבא או צרו איתנו קשר טלפוני

שליחת שאלה חדשה

נשמח לקבל שאלה חדשה לגליונות
לאחר אישורה, נפרסם אותה באחד הגליונות הקרובים